• De speelkalenders voor seizoen 2022 zijn gereed. Door omstandigheden heeft de realisatie hiervan langer dan normaal geduurd. De speelkalenders van de Topcompetities (Honkbal en Fastpitch Softbal Dames Hoofdklassen en 1e klassen) ontbreken nog. Hierover zijn we in gesprek met de doelgroepen en deze worden zo spoedig mogelijk gepubliceerd.

  Start seizoen, zomerstop en Honkbalweek Haarlem

  Seizoen 2022 start voor (vrijwel) alle leeftijdscategorieën en klassen in de week van maandag 4 tot en met zondag 10 april 2022. Voor de zomerstop houden we zoveel als mogelijk rekening met de vakantiespreiding over de drie landelijke schoolregio’s en houden we een zomerstop van vier tot vijf weken aan. In het weekend van vrijdag 8 tot en met zondag 10 juli worden geen wedstrijden gespeeld vanwege de Honkbalweek Haarlem 2022.

  Inhaalmomenten en toernooien

  In de speelkalenders is een aantal inhaalmomenten ingepland. Deze momenten vallen samen met bijvoorbeeld een schoolvakantieweek in de meivakantie of het Pinksterweekend. Met Pinksteren wordt het jaarlijkse NK Little League gehouden.

  Op de inhaalmomenten worden door Competitiezaken geen competitiewedstrijden ingepland. Uiteraard kunnen verenigingen onderling afspreken op zo’n inhaalmoment wel een wedstrijd te spelen.

  De afgelopen weken hebben we gesproken met verschillende initiatieven die aanvullende honkbal- en softbalactiviteiten voor met name de jeugd organiseren. In de speelkalenders is zoveel als mogelijk rekening gehouden met een aantal momenten waarop in Nederland of in het buitenland (breedtesport)toernooien worden georganiseerd. Vanzelfsprekend is het niet mogelijk om overal rekening mee te houden.

  Wilt u als vereniging zelf een toernooi organiseren? Dan zijn de zomerstop of de competitievrije weken de beste momenten om zo’n toernooi te organiseren en heeft dat de minste impact op de competities en de geplande competitiewedstrijden.

  Tip: Stem voor aanvang van het seizoen al met spelers, teams, trainers/coaches of tijdens de reguliere competitie aan een andere activiteit of een toernooi wordt meegedaan. Goede interne communicatie is belangrijk. Dan kunt u tijdig naar een oplossing zoeken!

  Noteer speelmomenten alvast in uw agenda 2022

  Wij verzoeken u om de speelkalenders ook onder de aandacht van uw leden te brengen. Laat uw leden alvast de speelmomenten in hun agenda 2022 noteren, zodat ze bij het plannen van andere activiteiten en bezigheden alvast rekening kunnen houden met de momenten waarop competitiewedstrijden zullen worden ingepland.

  Speelkalenders 2022

  • Honkbal Senioren 2e klasse en lager
  • Honkbal Jeugdcompetities + BeeBall
  • Fastpitch Softbal Dames 2e klasse en lager & Fastpich Softbal Heren Senioren Hoofdklasse en lager
  • Fastpitch Softbal Jeugdcompetities + BeeBall
  • Slowpitch Softbal

  Bekijk de speelkalenders op deze pagina.